EN 15085 är en underhållsstandard för svetsning av järnvägsfordon och tillhörande komponenter. Duroc Rail har certifikatet CL1 vilket betyder ”Omfattande krav” och är den högsta gradering som tilldelas.

EN 15085 2021