EN 15085 är en underhållsstandard för svetsning av järnvägsfordon och tillhörande komponenter. Duroc Rail har certifikatet CL1 vilket betyder ”Omfattande krav” och är den högsta gradering som tilldelas.

Certifikat 2018 ISO 15085-2