Filtrera

Årtal

Nyheter

Ny Administratör

Publicerad: 2023.11.22 i Hem

Vi välkomnar Johanna Lundeström som ny Hjuladministratör hos oss på Duroc Rail. Hon kommer sedan tidigare från Skanska.

Ny planeringschef

Publicerad: 2023.11.22 i Hem

Carolina Mella är nu vår nya planeringschef. Hon kommer sedan tidigare från en tjänst som administratör på Duroc Rail.

Ny lageransvarig

Publicerad: 2023.11.22 i Hem

Välkommen Kent Vallo till tjänsten som lageransvarig. Lageransvarig är en ny tjänst med fokus på att hålla god ordning på samtligt material i system och på fysisk lagerplats i verksamheten. Den lageransvarige har det övergripande ansvaret för lagret och allt material såväl direkt som indirekt material.

Ny arbetsledare på Lok

Publicerad: 2023.06.09 i Hem

Varmt välkommen Nick Wrisen till Duroc Rail! Nick kommer närmast från Scania där han bland annat har arbetat som tekniker. Nick kommer att ansvara för drift och personal mot vår Lokavdelning.  

Nyanställda

Publicerad: 2022.04.20 i Hem

Vi hälsar ett par nyanställda välkomna till Duroc Rail! *Amir Ahmadi *Katrin Ökvist *Sofia Lind *Pontus Gärdelid *Axl Isaksson      

Ny planeringschef

Publicerad: 2021.12.13 i Hem

Karolina Fredriksson börjar den 13 december som ny planeringschef på Duroc Rail. Hon kommer närmast från rollen som planerare.

Ny målningsstation

Publicerad: 2021.06.04 i Hem

Under hösten kommer vi att bygga ut vår befintliga målningsstation för att öka vår kapacitet och automatisera vår verkstad ytterligare. Stationen kommer att kompletteras med en ny målningsrobot från ABB och en utökad ugnskapacitet om 8 meter. Projektet har tilldelats Nordkonsult som sköter allt från robotisering(med hjälp av R-auto) till ombyggnation av ugnen.

Ny administratör

Publicerad: 2021.06.04 i Hem

Vi hälsar Carolina Mella välkommen till Duroc Rail som hjuladministratör.

Nytt avtal med Baneservice!

Publicerad: 2020.12.11 i Hem

Duroc Rail har tecknat nytt avtal med Baneservice AS. Avtalet omfattar materialförsörjning, tullhantering, underhåll och transporter för Baneservice godsvagnshjul. Avtalet är tecknat på 5+5 år och är en förlängning av befintlig relation.

Nytt avtal för Norrlandstrafiken!

Publicerad: 2020.12.01 i Hem

Duroc Rail har tecknat nytt avtal för logistiklösningar och underhåll av hjul till nattågstrafiken till övre Norrland. Avtalet är en utveckling och utökning av befintlig avtalsrelation med Bombardier Transportation som är det företag som ansvarar för fordonsunderhållet. Avtalet löper från 13 december 2020 över 4 år med option om förlängning och omfattar alla lok och…