Duroc Rail

Duroc Rail AB underhåller järnvägshjul till järnvägsföretag i Skandinavien. Vi finns på Svartöns industriområde (SSAB området) i Luleå. Härifrån tillgodoser vi stora delar av den svenska marknadens behov av effektiva och högkvalitativa underhåll på järnvägshjul.

Vi kan våra extrema klimatförhållanden och känner till marknadens stora och ständiga behov av hjulrenovering. I vår moderna hjulverkstad  jobbar ungefär 40 medarbetare som ständigt ser till att vi är flexibla och leveranssäkra. Vi har kapacitet, erfarenhet och kunskap att renovera alla former av rullager åt järnvägsindustrin, men även åt processindustrier.

I vår hjulunderhållsverkstad finns bland annat två övergolvssvarvar för att återställa löpbanan på hjulen. Bland våra tjänster hittar du svarvning(IS 1), lagerrevision(IS 2), omstomning(IS 3), pålitliga transporter av hjulpar och oförstörande provning som möter gällande DIN standard.

Vi levererar

Duroc Rail har en styrka i att snabbt kunna anpassa sig efter förändringarna på marknaden och tillhandahålla god och snabb service, med lagerhållning av komponenter och reservdelar och kunnig personal.

Kvalitet och miljö
Duroc Rails ledningssystem uppfyller kraven enligt:

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ECM
EN 15085
DIN 27201
VPI

En stor del av Duroc Rails transporter sker på järnväg, vilket är ett miljövänligt transportslag. Duroc Rail följer noga upp förbrukningen av lösningsmedel och jobbar ständigt med förbättringar. Våra underhåll ger hjul i bästa möjliga skick. Det innebär säkrare och mer tillförlitliga transporter.

Tillsammans håller vi marknaden rullande.

EN DEL AV DUROC AB
Duroc Rail ingår i börsnoterade Duroc AB som äger, förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med Duroc AB i ryggen har vi den kraft vi behöver för att utveckla vår verksamhet i den riktning vi vill.