Duroc Rail

Duroc Rail AB levererar underhåll av järnvägshjul för lok och vagnar till järnvägsoperatörer i Skandinavien. Vi finns på Svartöns industriområde i Luleå.

Härifrån tillgodoser vi stora delar av den svenska marknadens behov av effektiva och högkvalitativa underhåll på järnvägshjul.

Vi kan våra extrema klimatförhållanden och känner till marknadens stora och ständiga behov av hjulrenovering. I vår moderna verkstad och våra kliniska miljöer jobbar ungefär 40 duktiga medarbetare som ständigt ser till att vi är flexibla och leveranssäkra. Vi har kapacitet, erfarenhet och kunskap att renovera alla former av rullager åt järnvägsindustrin, men även åt processindustrier där vi idag ser ett stort behov.

I vår hjulunderhållsverkstad finns bland annat två övergolvssvarvar för att återställa löpbanan på hjulen. Bland våra tjänster hittar du svarvning, lagerrevision, omstomning, pålitliga transporter av hjulpar och oförstörande provning som möter gällande EU-krav.

Vi levererar
Med avregleringen ökar antalet aktörer på marknaden. Konkurrensen skapar bra lösningar och kostnadseffektivitet för slutkunderna, samtidigt som fler aktörer minskar standardiseringen av komponenter. Varje vagnsägare har egna lösningar och antalet varianter av hjulpar har ökat väsentligt de senaste fem åren, med högre krav på underhållsleverantörerna som följd.

Duroc Rail har en styrka i att snabbt kunna anpassa sig efter förändringarna på marknaden och tillhandahålla god och snabb service, med lagerhållning av komponenter och reservdelar och kunnig personal.

Kvalitet och miljö
Järnvägsstyrelsen övervakar noga säkerheten i branschen, vilket innebär rigorösa verksamhetskrav. Duroc Rails ledningssystem uppfyller kraven

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ECM
EN 15085

Vi arbetar för närvarande med att implementera tyska privatvagnsföreningens underhållsstandard, VPI.

Merparten av Duroc Rails transporter sker på järnväg, vilket är ett miljövänligt transportslag. Duroc Rail följer noga upp förbrukningen av lösningsmedel och jobbar ständigt med förbättringar. Vår förbrukning av kemikalier har mer än halverats trots ökade volymer. Våra underhåll ger hjul i bästa möjliga skick. Det innebär säkrare och mer tillförlitliga transporter.

Tillsammans håller vi marknaden rullande.

Läs mer om oss här: Duroc Rail

EN DEL AV DUROC AB
Duroc Rail ingår i börsnoterade Duroc AB som äger, förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Här ingår Duroc Machine Tool, Duroc Laser Coating samt International Fibre Group (IFG)
Med Duroc AB i ryggen har vi den kraft vi behöver för att utveckla vår verksamhet i den riktning vi vill. En utveckling som kommer våra kunder till gagn genom fler och starkare produkter.