Referenser

Vi på Duroc Rail har långa och goda samarbeten med många stora kunder i Sverige och Europa. Här är några av våra referenser.

VTG
VTG är en stor vagnsägare. Företaget hyr bland annat ut vagnar till SSAB:s ståltransporter. Med en flotta på 80 000 järnvägsvagnar är VTG den största privatägda aktören av sitt slag på europeisk marknad.

LKAB Malmtrafik
Duroc Rail utför underhåll på malmbanans ungefär 8 000 hjul. LKAB Malmtrafik är Europaledande inom utvecklingen av tunga järnvägstransporter. De har Europas största och tyngsta tåg. De nya malmvagnarna är effektivare och mer energisnåla. Mer last på varje vagn ger dessutom färre transporter, vilket är gynnsamt för både miljön och transportekonomin. Axellasten ligger på 32,5 ton, mot 22,5 ton i övriga Europa, vilket naturligtvis ställer höga krav på hjulunderhållet. Fordonen är dessutom verksamma i ett arktiskt klimat med kyla som sliter ännu mer på hjulen. Effektivt underhåll och hjul i bästa möjliga skick innebär säkrare transporter och lägre driftskostnader.

Transwaggon
Transwaggon är en stor vagnsägare inom europa där vi utför olika typer av underhåll på deras hjulpark.

Trafikverket
För Trafikverket levererar Duroc Rail underhåll till bland annat eldrivna Rc-lok.

Alstom
För Alstom utför vi underhåll av lok och personvagnar som används inom vy/norrlandstrafiken. Vi utför även underhåll på LKAB malmtrafiks IORE-lok för Alstoms räkning.

Mantena AS
Mantena är specialiserade på underhåll av rälsgående fordon. I samarbetet med Mantena står Duroc Rail för hjulunderhåll till lok och vagnar som trafikerar den norska och svenska järnvägen.

SSAB

Vi har ett nära samarbete med SSAB när det gäller underhåll av hjul till alla former av rälsgående fordon inne på industriområdet. Det kan handla om växlingslok, vagnar och äldre fordon med speciella lager som kräver flexibilitet och kunskap.

Ytterligare kunder

· Hector Rail AB: underhåll av lokhjul
· Rana Gruber AS: underhåll av vagnshjul till företagets malmvagnar
· Bombardier Transportation Sweden AB: underhåll av hjul till IORE-lok
· EuroMaint Rail AB: underhåll av hjulpar till diverse specialfordon
· Kiruna Wagon AB: underhåll av vagnshjul som används i Kaunis Iron och Bolidens verksamheter.
· Infranord AB: underhåll av hjul till diverse specialfordon för banarbete
· Baneservice AS: underhåll av hjul till diverse specialfordon för banarbete
· Innofreight: underhåll av vagnshjul.
· Railcare: underhåll av lokhjul.
· Inlandsbanan: underhåll av lok och motorvagnshjul.

JVTC
Vi har ett nära samarbete med JVTC, kompetenscentrum med fokus på utveckling av drift och underhåll inom järnvägssektorn vid Luleå tekniska universitet….