Referenser

Vi på Duroc Rail har långa och goda samarbeten med många stora kunder i Sverige och Europa. Här är några av våra referenser.

VTG
VTG är för närvarande vår största kund. Företaget hyr bland annat ut vagnar till SSAB:s ståltransporter. Med en flotta på 80 000 järnvägsvagnar är VTG den största privatägda aktören av sitt slag på europeisk marknad. I samarnetet med VTG står Duroc rail för underhåll av vagnshjul.

Mantena AS
Mantena är specialiserade på underhåll av rälsgående fordon. I samarbetet med Mantena står Duroc Rail för hjulunderhåll till lok och vagnar som trafikerar den norska och svenska järnvägen.

BS verkstäder
BS verkstäder är specialiserade på underhåll och ombyggnad av järnvägsfordon. I samarbetet med BS verkstäder renoverar Duroc Rail specialhjul till olika typer av banarbetsfordon.

Trafikverket, RC lok,
För Trafikverket levererar Duroc Rail underhåll av specialhjul till bland annat eldrivna Rc-lok.

SSAB
Vi har ett nära samarbete med SSAB när det gäller underhåll av hjul till alla former av rälsgående fordon inne på industriområdet. Det kan handla om växlingslok, vagnar och äldre fordon med speciella lager som kräver flexibilitet och kunskap.

LKAB Malmtrafik
Duroc Rail utför underhåll på malmbanans ungefär 8 000 hjul. LKAB Malmtrafik är Europaledande inom utvecklingen av tunga järnvägstransporter. De har Europas största och tyngsta tåg. De nya malmvagnarna är effektivare och mer energisnåla. Mer last på varje vagn ger dessutom färre transporter, vilket är gynnsamt för både miljön och transportekonomin. Axellasten ligger på 30 ton, mot 22,5 ton i övriga Europa, vilket naturligtvis ställer höga krav på hjulunderhållet. Fordonen är dessutom verksamma i ett arktiskt klimat med kyla som sliter ännu mer på hjulen. Effektivt underhåll och hjul i bästa möjliga skick innebär säkrare transporter och lägre driftskostnader.

Ytterligare kunder
· Hector Rail AB: underhåll av lokhjul
· Rana Gruber AS: underhåll av vagnshjul till företagets malmvagnar
· Bombardier Transportation Sweden AB: underhåll av hjul till IORE-lok
· EuroMaint Rail AB: underhåll av hjulpar till diverse specialfordon
· Kiruna Wagon AB: underhåll av vagnshjul.
· Infranord AB Diverse: underhåll av hjul till diverse specialfordon för banarbete
· Baneservice AS Diverse: underhåll av hjul till diverse specialfordon för banarbete
· Transwaggon AB: underhåll av vagnshjul.

 

JVTC
Vi har ett nära samarbete med JVTC, kompetenscentrum med fokus på utveckling av drift och underhåll inom järnvägssektorn vid Luleå tekniska universitet.