Renovering av rullager

Duroc Rail i Luleå har kapacitet, erfarenhet och kunskap att renovera alla former av rullager åt järnvägsindustrin, men även åt processindustrier där vi idag ser ett stort behov. Vi jobbar bland annat med SSAB där vi hanterar stora och kapitalintensiva lager i behov av förebyggande underhåll och renovering.

Våra miljöer är kliniska. Samtliga renoveringar av hjullager utförs i anläggningens renrum. Våra medarbetare är utbildade av SKF och Timken, en kvalitetssäkring för våra kunder. Vi har även ett fördjupat samarbetsavtal med Timken, marknadens ledande aktör inom moderna TBU-lager.