ECM, Entity in Charge of Maintenance är ett begrepp för den organisation eller det företag som ansvarar för ett järnvägsfordons underhåll. De underhållsansvariga enheterna registreras i det nationella fordonsregistret (NVR). Alla järnvägsfordon, både personvagnar och godsvagnar, ska ha en utsedd ECM.

ECM Certifikat 2016 SE