ISO 9001 är en internationell kvalitetsstandard som handlar om att fokuserar på kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader.

ISO 14001 är en internationell miljöstandard där fokus ligger på att reducera miljöpåverkan och miljöbelastning.

 

9001 14001 Certifikat 2018